Kontingent  og medlemskab i foreningen Sydhavs BMX for sæson 2022:

Klubkontingent pr. kører kr. 600 kr. + 300 kr. til obligatorisk licens (se nedenstående)

Kontingent indbetales ved sæsonstart og senest d. 1/3-2022 (Hvis indmelding sker efter sommerferien eller senere på året halveres klubkontingentet.)

Danske Bank
reg.nr. 9570 kontonr 12637519 

Mobilpay 54395
Husk at skrive kørerens navn 

Derudover forudsætter medlemskab køb af licens ved DCU. Licens kan alene tegnes af den enekelte kører. 

Licensen koster 300 kr. pr. år og tegnes via DCUs medlemsside via dette link:

Hvis der ønskes hjælp til oprettelse af profil og tegning af licens, kan det ske ved henvendelse i klubben. 

BMX aftalen

I 2018 blev der indgået en særlig aftale vedrørende BMX og licenser. Den blev lavet som er en prøveordning, og indgået mellem DCUs bestyrelse og BMX udvalget og er for at lette overgangen fra DMU til DCU. Aftalen betyder, at man deler licensudgifterne ud på alle medlemmer for at gøre udgiften mindre for den enkelte. Til sammenligning betaler ryttere i andre discipliner ca. 900 kr. årligt for deres licens.

Opkrævningen af licenspengene er derfor en del af den aftale der er lavet tidligere og som faktisk imødekommer kørerne en del økonomisk – til gengæld er det en solidarisk ordning, som alle skal betale til. 

Velkommen til vores hjemmeside

Del siden