Der "støttes" med betonelementer, for ikke at skubbe til containeren.
Maj 2009