Godt når bjærgningstjenesten er inde for rækkevidde..
Februar 2009